Korisnički alati

Site alati


sazetak

Sažetak

Sažetak vrlo kratko pobraja sve stavke deklaracije u njihovoj suštini.


Tekst u deklaraciji

Skupina stručnjaka i profesionalnih udruga za upravljanje projektima objavljuje “Deklaraciju o profesionalnom upravljanju projektima” s ciljem senzibiliziranja svih dionika u pokretanju, financiranju i provođenju projekata za nužnost profesionalnog vođenja svih projekata u Hrvatskoj.

Deklaracija upozorava da su resursi kojima se ostvaruju projekti nacionalno bogatstvo, a profesionalno vođenje tih projekata nacionalni interes. Ukazuje na nužnost da se svi projekti u Hrvatskoj vode u skladu s pravilima struke upravljanja projektima. Deklaracija se jednako odnosi na projekte financirane javnim novcem kao i na one financirane iz privatnih izvora.

Deklaracija traži uvođenje znanja i vještina upravljanja projektima u obvezno obrazovanje i sveobuhvatno podizanje svijesti i razumijevanja projekata kod svih javnih službenika koji su dionici projekata.

Deklaracija poziva na traženje osobne odgovornosti za uspjeh i rezultate projekta i od voditelja projekta i od sponzora koji projekte pokreću, imenuju voditelja te osiguravaju resurse za projekte.

Deklaracija ne favorizira ni jednu metodologiju upravljanja projektima te podrazumijeva i srodna znanja i vještine poput upravljanja promjenama ili upravljanja znanjem.

sazetak.txt · Zadnja izmjena: 2013/01/29 17:57 od ppale