Korisnički alati

Site alati


profesionalo_upravljanje

1. Projektima treba upravljati profesionalno

Namjera je objasniti što se misli pod pojmom “Profesionalno upravljanje projektima” u okviru Deklaracije. Bitno je:

  • istaknuti nužnost kompetentnosti voditelja
  • izbjeći “nemoć” voditelja radi toga što nema ovlasti ili resurse
  • istaknuti odgovornost sponzora projekta

Tekst u deklaraciji

Pod pojmom “profesionalno”, u okviru ove deklaracije, misli se na upravljanje projektima koje je u skladu sa strukom upravljanja projektima, znanstvenim spoznajama i nekom od priznatih metodologija upravljanja projektima.

Zadatak upravljanja projektom sponzor projekta mora i smije povjeriti samo školovanom, dokazanom, kompetentnom voditelju projekata.

Odgovornost sponzora projekta je osigurati da voditelj projekta ima potrebne ovlasti i resurse.

Sponzor projekta je ona osoba koja ima ovlast pokretanja projekta, osiguravanja resursa za njega i imenovanja voditelja.

profesionalo_upravljanje.txt · Zadnja izmjena: 2016/09/16 21:13 od ppale