Korisnički alati

Site alati


preambula

Preambula

Smisao preambule je da objasni uvjete i razloge nastajanja deklaracije, te njenu glavnu namjeru:

  • istaknuti da se razvoj neće dešavati sutra već danas
  • da se Hrvatska stalno razvija i da se investira
  • da veliki dio investicija ima značajne promašaje i gubitke
  • da je važan uzrok problema to što se projekti ne prepoznaju i ne vode ili se vode loše
  • da profesionalno upravljanje projektima može u bitnome poboljšati situaciju
  • da se o tome mora voditi računa i u nekoj mjeri nametnuti
  • da upravljanje projektima nije samo posao profesionalaca za PM, već i sponzora projekata

Tekst u deklaraciji

Hrvatska je zemlja u izgradnji. Suvremeni trendovi u svijetu očekuju od pojedinaca, organizacija i država da se neprekidno i ubrzano razvijaju. Jedini način da se ostvare uspješne promjene su projekti kojima se iz sadašnjeg stanja prelazi u buduće. Unatoč recesiji i gospodarskim teškoćama u Hrvatskoj se investira, razvija, gradi i raste, svih 20 godina. Novci dolaze iz privatnih izvora, državnog proračuna, EU fondova, kredita i drugih izvora.

Na žalost, mnogi projekti nisu uspješni. Koštaju puno više od predviđenog, traju puno dulje od plana, često ne daju sve rezultate zbog kojih su pokrenuti, a korisnici se žale na kvalitetu. Značajan broj projekata se ne dovrši ili nikad zaista ne uđe u upotrebu ili bude korišten.

Iako ove pojave nisu svojstvene samo Hrvatskoj, već cijelom svijetu, Hrvatskoj donose veliku štetu.

Dominantan uzrok svih problema je u tome što se projekti ne vode profesionalno u skladu s pravilima struke upravljanja projektima. Na žalost, mnogi investitori, sponzori i pokretači poslova ni ne znaju da to što pokreću i financiranju jest projekt i da se projektom mora upravljati te da postoje profesija, struka i znanost(1) upravljanja projektima.

Profesionalno vođenje projekata osigurava da projekt teži pravom cilju, da je put do tog cilja planiran i da se, slijedeći taj plan, prema tome cilju pravovremeno kreće odgovarajućim koracima, te da se pravovremeno angažiraju primjereni, planirani resursi.

Cilj ove deklaracije je da na to skrene pažnju i predloži osnovne, važne mjere da se sadašnje stanje promijeni.

Potpisnici deklaracije snažno vjeruju da se podizanjem svijesti o profesionalnom vođenju projekata i dosljednom primjenom struke u svim projektima u RH može u bitnome poboljšati trenutna društvena i gospodarska situacija u RH, ali i brže i dalje doći na putu u bolje sutra koje svi priželjkujemo i očekujemo. Pored profesionalnih voditelja projekata i njihovih stručnih uloga, nužno je da svoju ulogu na odgovarajući način igraju svi pojedinci koji donose odluke o pokretanju i financiranju projekata kako u javnom tako i u privatnom sektoru.


(1) upravljanje projektima je i predmetom znanstvenih istraživanja i spoznaja

preambula.txt · Zadnja izmjena: 2016/09/16 21:11 od ppale