Korisnički alati

Site alati


pm_za_sve_projekte

5. Profesionalno upravljanje projektima treba primijeniti na sve projekte u RH

Smisao je senzibilizirati javnost da nema malih i nevažnih projekata, mojih i tuđih.


Tekst u deklaraciji

Nema projekata u Hrvatskoj koji su nevažni pa da nije važno kako se vode. Svi projekti troše nacionalne resurse, a njih treba koristiti brižljivo. Pored toga, teško je nači projekt koji je potpuno izoliran. Većina utječe na druge projekte.

Stoga je nužno obvezati i provesti profesionalno vođenje projekata za sve projekte istim mehanizmima i ozbiljnošću kojom se očekuje poštovanje zakonitosti i financijske discipline.

Javnim se novcem smiju financirati samo oni projekti za koje je osigurano profesionalno vođenje, i to još od faze pripreme projekta.

Za projekte financirane privatnim novcem, obveza profesionalnog vođenja projekta mora imati isti status kao i obveze odgovornog odnosa prema financijskim aspektima projekta.

pm_za_sve_projekte.txt · Zadnja izmjena: 2013/01/29 18:20 od ppale