Korisnički alati

Site alati


pm_scope

2. Profesionalno upravljanje projektima treba shvatiti u širem smislu

Svrha je da se izbjegne “rat škola” ili metodologija upravljanja projektima te da se potakne na primjenu i drugih postupaka i aktivnosti koje pridonose cjelokupnom uspjehu projekata.


Tekst u deklaraciji

Upravljanje projektima je struka u okviru koje postoji više metodologija i obrazovnih koncepata te certifikata. U ovom dokumentu ne favorizira se ni jedna od njih, ni jedan certifikat, kao ni jedan alat za administriranje i vođenje projekata, već se odabir konkretnih metoda, tehnika i alata prepušta odgovornosti sponzora i voditelja.

Pod pojmom profesionalnog upravljanja projekata se u ovom dokumentu podrazumijevaju i druge prakse, metode i potrebe koje služe tome da projekt bude uspješan i da se njegovi rezultati koriste na dobrobit cijelog društva.

Tako se deklaracija, na primjer, odnosi i na upravljanje organizacijskim promjenama, upravljanje znanjem u okviru projekta, predstavljanje projekta i komunikaciju o i unutar projekta, vođenje projektnih timova, sastanaka i na druga znanja i vještine.

pm_scope.txt · Zadnja izmjena: 2016/09/16 21:16 od ppale