Korisnički alati

Site alati


odgovornost_voditelja

7. Profesionalno upravljanje projektima podrazumijeva osobnu odgovornost voditelja za rezultate projekta

Namjera je inzistiranjem na odgovornosti postići da se vođenja projekta ne prihvaćaju nekompetentni te da se voditelje dodatno motivira da se odupru pritiscima dionika.


Tekst u deklaraciji

Ključno je zahtijevati osobnu odgovornost voditelja projekta za ishod i plodove projekta. Time voditelji preuzimaju odgovornost i brigu o razvoju vlastitih potrebnih znanja i kompetencija, njihovoj primjenjivosti na raznovrsne projekte i područja kao i o svojoj zapošljivosti. U konačnici je to i način i alibi da budu ultimativno motivirani da se odupru svim vrstama pritisaka.

Svi dionici projekta imaju legitimno pravo zalagati se za svoje interese. Pri tome često vrše različite oblike pritiska na voditelja projekta.

Voditelj projekta im se mora oduprijeti.

Ako dionici projekta budu znali da osobna sudbina voditelja ovisi o uspjehu projekta racionalnije će prihvaćati njegov otpor njihovom pritisku.

odgovornost_voditelja.txt · Zadnja izmjena: 2013/01/29 18:39 od ppale