Korisnički alati

Site alati


nacionalni_interes

3. Profesionalno upravljanje projektima je nacionalni interes

Namjera je izbjeći marginalizaciju upravljanja projektima i mišljenje da je ono:

  • samo za project managere
  • važno samo investitorima, korisnicima, … ili bilo kojojoj izvodjenoj skupini
  • da se to tiče samo “velikih”, ili samo informatike, ili samo građevinarstva, …

Tekst u deklaraciji

U svjetskim razmjerima, Hrvatska je mala zemlja ograničenih resursa, prije svega ljudskih i novčanih. Istovremeno njezini građani priželjkuju kvalitetan život na razini najnaprednijih država i društava.

To je moguće jedino ako se svi resursi koriste optimalno, tj. ako se svi dionici projekata trude da se resursi koriste optimalno.

Jedino se profesionalnim upravljanjem projektima može jamčiti postizanje zacrtanog cilja uz optimalno korištenje projektnih resursa, a to znači da nacija u cjelini jedino tako može postići svoj maksimum s raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima.

Stoga je profesionalno upravljanje svim projektima nacionalni interes.

U praksi to znači da način upravljanja projektima ne može biti neregulirano, proizvoljno područje već da treba dobiti tretman društva kao što ga ima provođenje zakona i financijska disciplina.

Na primjer, to je odgovarajuće riješeno u građevinarstvu gdje su propisani projektna dokumentacija i nadzor te uloge i odgovornosti ključnih dionika.

nacionalni_interes.txt · Zadnja izmjena: 2016/09/16 21:20 od ppale