Korisnički alati

Site alati


kompetencije_svih

6. Razumijevanje projekata i njihova vođenja važan je dio osobnih kompetencija svakog građanina

Upravljanje projektima je nepoznata disciplina u RH. Njome se bavi vrlo mali broj ljudi. Građani RH ne prepoznaju projekte, ne razumiju ih i ne znaju kako ih učiniti uspješnima. To se jednako odnosi na one koji vode državu, upravljaju zajedničkim resursima, kao i na one koji posjeduju ogromne resurse u privatnom vlasništvu i koriste ih bez odgovornosti prema javnosti. Veliki resursi se loše koriste.

Namjera je inzistirati da se sustavno obrazuju u području upravljanja projektima ne samo oni koji donose odluke, već i mladi i svi građani.


Tekst u deklaraciji

Svi su građani uključeni u projekte, bilo kao izvođači, korisnici, voditelji ili investitori. Zato je nužno da prepoznaju aktivnosti koje su projektnog tipa i da razumiju osnovne čimbenike uspješnosti projekata.

Stoga tijela državne uprave nadležna za obvezno obrazovanje trebaju sadržaje vezane uz profesionalno vođenje projekata ugraditi u obvezno obrazovanje.

Tijela državne uprave nadležna za organizaciju državne uprave, korištenje državnog proračuna te razvoj trebaju aktivno raditi na podizanju svijesti o profesionalnom vođenju projekata kod svih koji donose odluke o pokretanju projekata i osiguravaju resurse za njih.

Obrazovanje inženjera, ekonomista, politologa i drugih struka koje dolaze u izravan kontakt s projektima mora uključivati obrazovanje i provjeru znanja za upravljanje projektima. Obrazovanje ne može biti samo teorijsko, već mora uključivati i praksu.

Državni stručni ispit mora provjeravati kompetencije za razumijevanje i pokretanje projekata.

Razumijevanje projekata te iskustvo projektnog rada mora postati dio obveznog obrazovanja.

kompetencije_svih.txt · Zadnja izmjena: 2016/09/16 21:30 od ppale